ทหารค่ายเม็งรายบูรณาการร่วมหน่วยงานตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ ๖๓


๒๖-๑๒-๖๒ ข่าว ทหารค่ายเม็งรายบูรณาการร่วมหน่วยงานตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ ๖๓

ภาพ-ข่าว สมคิด อินต๊ะเนตร/เชียงราย
วันนี้ (๒๖ ธ.ค.)พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับกรมขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ ๑๕ (เชียงราย)ทำการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ บริเวณ แยกแม่กรณ์(ขาเข้าเมือง) โดยมรนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์ และมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๓๗ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรมอาชีวะ

สับเปลี่ยนให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
โดยพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๘ อำเภอได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ทั้งถนนสายหลัก และสายรอง จำนวนทั้งหมด ๑๔๓ จุดทั่วทั้งจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการจัดการจราจร ในเส้นทางรับผิดชอบไม่ให้ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานสามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง และป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ในการจุดบริการในครั้งนี้จังหวัดเชียงรายเริ่มตั้งศูนย์ฯและให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปจนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

//////////////////////////////////////////////////////////////////
จุดบริการ,ผจว.ประธานเปิดศูนย์,หน่วยงานที่รวมให้บริการ

,