ข่าวกระแสสังคม

ร.10 พระราชทานดินแก่2อส.ทีเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ร.10 พระราชทานดินแก่2อส.ทีเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินให้แก่ศพ สมาชิกเอก มูฮัมหมัดฮาฟีซี มือลี ตำแหน่งลูกแถวกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดี ที่ 9 ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิง ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับฐาน หลังเสร็จสิ้นภารกิจในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโผลง เหตุเกิดหมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดพิธีโปรยดิน ณ กูโบร์บ้านกูวา หมู่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว สมาชิกเอก มูฮัมหมัดฮาฟีซี อย่างหาที่สุดมิได้


ต่อมาเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินให้แก่ศพ สมาชิกตรี เจ๊ะยูนัย เจ๊ะบือราเฮง ตำแหน่งลูกแถวกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดี ที่ 9 ที่เสียชีวิต พร้อมกับสมาชิกเอก มูฮัมหมัดฮาฟีซี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิง ขณะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คู่กับสมาชิกเอก มูฮัมหมัดฮาฟีซี เพื่อกลับฐาน หลังเสร็จสิ้นภารกิจในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโผลง เหตุเกิดหมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561เช่นกัน ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดพิธีโปรยดิน ณ กูโบร์บ้านกูลูโบ๊ะบาตู หมู่ 4 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว สมาชิกตรีเจ๊ะยูนัย อย่างหาที่สุดมิได้เช่นกัน


///////////////////////////////// 27 สิงหาคม 2561