นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์


นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00 น. ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ หมู่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต

ิ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีปลัดอำเภอฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, สภ.สุไหงโก-ลก, สภ.มูโนะ, สมาชิก อส., จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีเปิดร่วมบำเพ็ญประโยชน์