ข่าว พะเยา

พะเยา…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 3 ราย…

พะเยา…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 3 ราย…

 

วันที่ 28 ก.พ. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจุน จ.พะเยา จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยบ้านของนายจันทร์ บุญนาวา บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งรวงทอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 บ้านของนายอุทัย วงศ์เทพ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 8 ตำบลลอ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และบ้านของนายไกรสิงห์ ใหญ่วงค์ บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 6 ตำบลลอ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยทั้ง 3 ครั้งเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ด้านการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ทางอำเภอจุน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอจุน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบถุงยังชีพและเงินสดในการบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป
สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง 3 ครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

https://youtu.be/VuhwYuAMxvM