Uncategorized

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา

เมื่อ 29 ต.ค.61 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา

โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ซึ่งพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาด้วย โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา