ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ประยงค์-จารุวรรณ เผยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ช่วยบำรุงร่างกายไม่มีสารพิษตกค้าง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ด/สมนึก-ประธาน/0817082129-

ประยงค์-จารุวรรณ เผยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ช่วยบำรุงร่างกายไม่มีสารพิษตกค้าง
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ด/
สมนึก-ประธาน/0817082129-

ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.ประยงค์ เกษตรจ.-จารุวรรณ ไร่ออนซอน เผยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ช่วยรักษาสุขภาพไร้สารพิษตกค้าง/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-

เมื่อวันที่ 27 พค 2562 ณ ไร่ออนซอน บ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ไร่ออนซอน เป็นสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.ประธาน ประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดและคณะ โดย นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร,จารุวรรณ ชาติบัญชากร,ศิริชัย เลิศอมตสกุล ผจก.ไร่ออนซอน พร้อมให้ความรู้เรื่องการเกษตรอินทรีย์ ตลาดจำหน่าย

 

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัด กล่าวว่า.-ทางจังหวัดได้จัดให้มีคลินิกเกษตรเคลือนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ประจำทุกเดือนเพื่อปิดโอกาสให้เกษตรกร ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด ได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร ทั้งการผลิตและการตลาด เพิ่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านผลผลิตการเกษตร ที่ปราศจากสารพิษตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค นั่นคือ การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ที่ต้องการรณรงค์ให้กว้างขวาง โดยเกษตรกร สามารถศึกษาเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ต้นแบบ ได้ ณ ไร่ออนซอน แห่งนี้ สุขภาพดีปลอดสารพิษ ต้องบริโภค ผลผลิต เกษตรอินทรีย์ เท่านั้น นายประยงค์ เกษตรจังหวัด กล่าว.-

ส่วนนางสาวจารุวรรณ ชาติบัญชากร ผู้จัดการไร่ออนซอน กล่าวว่า.-ไร่ออนซอน เนื้อที่200ไร่ เดิมดีเป็นสนามม้าแข่ง เมื่อเลิกม้าแข่ง จึงหันมาทำการเกษตร ที่สามารถนำจำหน่ายที่ห้างได้ ที่เรามีอยู่คือร้อยเอ็ดพลาซ่า ผลิตผลทางการเกษตรที่จะขึ้นห้างได้ ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ เน้นที่ปลูกสลัด ข้าวโพด พืชผักผลไม้พื้นบ้าน และนำมาแปรรูป ต่างๆ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ศึกษาและปรับปรุงไปเรื่อยๆ ตลาดให้การตอบรับดี มอบให้ นายศิริชัย เลิศอมตสกุล เป็นผู้ดูแล การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ มีปัญหามาก อากาศก็ร้อน
แต่เราก็พยายามทำให้หลากหลาย ทำทั้งพืชและสัตว์ ควบคู่กันไปด้วย หากต้องการศึกษาเรื่องการเกษตรอินทรีย์ เรามีให้บริการ รวมทั้งมีร้านโชว์สินค้า จำหน่ายผลผลิต และที่แปรรูป เช่น น้ำมะนาวอินทรีย์ น้ำข้าวโพดอินทรีย์ นางสาวจารุวรรณ ไร่ออนซอน กล่าว.-

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.ร้อยเอ็ด/
สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-