ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศป.บส.ชน.ร่วมกับ ปปส.ภาค 5,ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สธ.จังหวัดเชียงใหม่ บก.ปส.3 บช.ปส. ออกตรวจตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม

ศป.บส.ชน.ร่วมกับ ปปส.ภาค 5,ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สธ.จังหวัดเชียงใหม่ บก.ปส.3 บช.ปส. ออกตรวจตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม

เมื่อ 1 ม.ค.63 ศป.บส.ชน.ร่วมกับ ปปส.ภาค 5,ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สธ.จังหวัดเชียงใหม่ บก.ปส.3 บช.ปส. ออกตรวจตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม โดยตรวจปัสสาวะ,แอลกอฮอล์ พขร.รถสาธารณะ และตรวจสัมภาระผู้โดยสาร เพื่อเป็นการสกัดกั้นยาเสพติด และเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางกลับ ณ.สถานีรถยนต์โดยสาร จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง