ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรางวัลดีเด่นการใช้ภาษาจีนสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรางวัลดีเด่นการใช้ภาษาจีนสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี2562
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ทม.รอ.โชว์สอนจีนในร.ร.หนุนไทยประธานประชุมอาเซี่ยน62
-สมนึก-บพิตร/0817082129

เมื่อเช้าวันนี้27กพ2562 ที่หน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด น.ส. เหยา โย่งยิ้น Miss Yao Youyin ครูสอนภาษาจีน น.ส. ฉือ หาน ชิว Miss Xu Han qiu ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน สถาบันขงจื๊อมมส. ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการรางวัลดีเด่นการสอนภาษาจีนในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนบทบาทของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการสนับสนุน การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย ในปี 2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ร่วมกับ ตัวแทนจากประเทศ กัมพูชา และประเทศเวียตนาม

พร้อมนี้นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้เปิดเผยผลงานการเปิดการเรียนภาษาจีนพื้นฐานใน8โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีผู้เรียน 500 คน โดยได้รับรางวัลดีเด่น และ มีนักเรียนได้รับทุนศึกษาต่อประเทศจีน พร้อมทั้งติดต่อขายข้าวให้กับประเทศจีน นำรายได้สู่ไทย เมืองร้อยเอ็ดอีกด้วย

นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า.-
จังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในเรื่องการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยในวันนี้ได้นำผลสัมฤทธิ์และการจัดการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้มานำเสนอการจัดนิทรรศการภาษาจีน โดยมีครูจีนที่เป็นอาสาสมัครที่มาสอน โดยผ่านสถาบันขงจื้อจากมหาวิทยามหาสารคาม และสอนต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ที่สนใจภาษาจีนได้เข้าเรียน จนสามารถสอบเข้าเรียนในระดับสูงได้ และได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศจีนได้มีความสำเร็จ

ภาษาจีนมีบทบาทเชิงธุรกิจ และการติดต่อสื่อสารการเปิดประเทศ และทำการค้า ทำให้โรงเรียนของเราจาก 5000 คนใน 8 โรงเรียนมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาขึ้นสู่ระดับสูง จนสามารถสอบชิงทุนไปเรียนจีนได้ เช่น ที่กรุงปักกิ่งและหลายมณฑล ทำให้ผู้ปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญ ในการเรียนภาษาจีน จึงอยากจะให้ขยายออกไปยังเทศบาลอื่นด้วย

และจากการได้รับความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ และครูจีนมาสอนโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการเชื่อมโยงกับกงสุลใหญ่ของจีนที่ขอนแก่น ได้แนะนำให้เราได้รับความร่วมมือจากเมืองฝางเฉิงก่าง มณฑลกวางสี เชื่อมโยงลงนามความร่วมมือกัน พัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ภาษา การค้า และได้ไปเยือนที่เมืองฝางเฉิงก่าง ได้แลกเปลี่ยนทั้งนักเรียน ภาษา วัฒนธรรม ได้ติดต่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิโดยติดต่อที่เมืองฝางเฉิงก่าง ทำให้มีความเชื่อมโยง

จนคณะจังหวัดได้นำคณะและกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือไปจัดแสดงสินค้าที่เมืองเมืองหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง ที่เมืองตงฉิน ติดกับเวียดนาม

นอกจากเด็กนักเรียนได้เรียนภาษาจีนแล้วยังเชื่อมโยงระดับประเทศ และระดับเมืองด้วย โดยที่คุณครูที่สอนภาษาจีน ยังใช้เวลาว่างสอนภาษาจีนให้แก่นักธุรกิจที่มีความสนใจภาษาจีนอีกด้วย


ส่วนรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ ครูจีน น.ส. เหยา โย่งยิ้น Miss Yao Youyin ครูสอนภาษาจีน น.ส. ฉือ หาน ชิว Miss Xu Han qiu ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน สถาบันขงจื๊อมมส. ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ได้เปิดเผย ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีนในภาพยนตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 เงินรางวัล 3,000 บาท

นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเห็นคุณค่าและเกิดเหตุคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นบุคคลรู้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สอบได้ทุนรัฐบาลจีน ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนานาชาติปักกิ่ง ได้มีโอกาสต้อนรับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย,นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พร้อมคณะขณะเดินทางไปเยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยนานาชาติปักกิ่ง

นางสาวจิตรวดี วิทยาภูมิ นางสาวจารุ วิทยาภูมิ ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่งประจำปีการศึกษา 2561
นางสาวกาญจนา ประสานเณตร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ได้รับทุนจากสถาบันขงจื่อ ไปศึกษาระดับต่อปริญญาตรีคณะ Chinese International Education มหาวิทยาลัยชีหนาน นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสนทนาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6高中演讲第一

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอำดับ2 การแข่งขันละครจีน 戏剧第三

ขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม十二月孔院戏剧大赛冠军

มกราคม一月孔院朗诵比赛第三名、中华服饰大赛四个奖项

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-