ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มพื้นที่ 2 ตำบลอำเภอธวัชบุรี

6 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุดปฏิบัติการประจำตำบลฯ ในกลุ่มพื้นที่ ตำบลหนองพอก/ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน อำเภอธวัชบุรี โดยมี รองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดปฏิบัติการประจำตำบลหนองพอก/ตำบลมะอึ หน่วยงานทหาร ตำรวจ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมให้มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด และเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน ซึ่งมีพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อไม่ให้เยาวชน และประชาชนข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเฉียบขาด นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการมณฑล-ทหารบกที่ 27 และรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้ควบคุมติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน