ข่าวกระแสสังคม

ปราบโกง-ต้านเผด็จการ!! “ไทยศรีวิไลย์” ประกาศจุดยืน! เดินหน้าต่อต้านเผด็จการทหารทุกรูปแบบ คนโกงมีหนาว! เร่งเช็คบิลโครงการทุจริตทุกโครงการของรัฐบาล ทั้งอดีตและปัจจุบัน!!

        ปราบโกง-ต้านเผด็จการ!! “ไทยศรีวิไลย์” ประกาศจุดยืน เดินหน้าต่อต้านเผด็จการทหารทุกรูปแบบ เช็คบิลโครงการทุจริตทุกโครงการของ รัฐบาล คสช. และ อดีต รัฐบาลเพื่อไทย-ทรท อดีต รัฐบาลประชาธิปัตย์ ปราบให้เข็ด อาทิ GT200-CCTVใต้-โครงการประชารัฐ-จำนำข้าว-สินบน โรลส์-รอยซ์-สนามฟุตซอล-แท๊ปเล็ต-ขายทรัพย์สิน ปรส.-มันสำปะหลัง G to G-ครุภัณฑ์ไทยเข็มแข็ง ฯลฯ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ ว่าที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ แกนนำฯ จะต้อง แสดงจุดยืนที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศไทยทราบโดยทั่วกันว่า นโยบาย 3 ป 1 ธ 1.ปรามปราบ(ปราบโกง ยึดทรัพย์คนโกงมาใช้หนี้สาธารณะและมาทำสวัสดิการประชาชน) 2.เปลี่ยนแปลง (ปฏิรูประบบราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะ ตำรวจ และ ข้าราชการสังกัดอื่นๆ) 3.ปกป้อง(ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตไม่ให้ใครมาคิดล้มล้าง ปกป้องไม่ให้ข้าราชการ-คนรวย รังแกคนจน กฏหมายต้องเท่าเทียมกัน) 1ธ คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล 1.หลักคุณธรรม 2.หลักนิติธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักความคุ้มค่า พร้อมคติพจน์ของพรรค คือ สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า จุดยืนของพรรค คือ ต่อต้านเผด็จการทหารทุกรูปแบบ เดินหน้าเช็คบิลโครงการที่ทุจริตไปแล้วหรือกำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบทุจริตทุกโครงการของ รัฐบาล คสช และ อดีต รัฐบาลเพื่อไทย-ทรท อดีต รัฐบาลประชาธิปัตย์

รัฐบาล คสช อาทิ 1. โครงการทุจริตติดตั้ง CCTV ใต้ สพฐ. 2.โครงการจัดซื้อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง 7 ขบวน 3.โครงการจัดซื้อรถเมร์ NGV จำนวน 489 คัน 4.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชารัฐ 5.จัดซื้อเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด หรือ GT200 6. จัดซื้อรถถังยูเครน 7,200 ล้าน 7.จัดซื้อเรือเหาะและระบบตรวจการณ์(บอลลูนตรวจการณ์)

รัฐบาลเพื่อไทย-ไทยรักไทย 1.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 2.โครงการจัดซื้อห้องเรียน E-Class Room,E-library 3.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน.3.โครงการรับจำนำข้าว ทุกไตรมาส 4.การจ่ายเงินเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมือง 5.กรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ จ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเอื้อประโยชน์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดซื้อเครื่องยนต์ของบริษัท โรลส์-รอยซ์
รัฐบาลประชาธิปัตย์ 1.การทุจริตขายทรัพย์สิน ปรส. 2.โครงการทุจริตงบไทยเข็มแข็ง จัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา 3.โครงการขายมันจีทูจี 4.โครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน 396 แห่ง

 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวเสริม เราจำเป็นจะต้องพูดตรงๆว่า ช่วง 25 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536-2561 เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และ รัฐบาลเผด็จการทหาร ร่วมกันสร้างหนี้สาธารณะถาวรกับประเทศไทยกว่า 6.67 ล้านล้านบาท รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 8 รัฐบาล สร้างหนี้สาธารณะไว้ 5.41 ล้านล้านบาท รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ 2 รัฐบาล สร้างหนี้สาธารณะไว้ 1.26 ล้านล้านบาท ไม่มีรัฐบาลใดเลยในช่วง 25 ปี ที่ไม่มีการทุจริต มีแต่ส่วนมากทุจริตโครงการในภาครัฐ ทุจริตเชิงนโยบาย ทำเสียหาย ตัดสินใจพลาด สุดท้ายประชาชนทุกคน 66 ล้านคน ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าว ฉะนั้น ว่าที่ พรรคไทยศรีวิไลย์ จะต้องดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นทางออกของประเทศไทย ก่อนจะก้าวสู่ ยุคศิวิไลซ์ ก็จำเป็นต้องกำราบให้เป็นแบบอย่างจะได้ไม่ทำผิดกันอีกต่อไป

Comments are closed.