สถานที่ท่องเที่ยว

ตาก=รองผู้ว่าฯตาก เปิดงาน ตลาดประชารัฐ วังเจ้า 9 บาท OTOP นวัตวิถี อำเภอวังเจ้า​ =กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างเงิน ในท้องถิ่นชุมชน

ตาก=รองผู้ว่าฯตาก เปิดงาน ตลาดประชารัฐ วังเจ้า 9 บาท OTOP นวัตวิถี อำเภอวังเจ้า​ =กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างเงิน ในท้องถิ่นชุมชน

เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน
ตลาดประชารัฐ วังเจ้า 9 บาท งาร OTOP นวัตวิถี


ณ.ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า​ จ.ตาก โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า จ.ตาก น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก =นายดิฐชัย ฉันติกุล นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสังคมจังหวัดตากและ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก= หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)ทุกอบต ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกอบต. สมาชิก สภาเทศบาล และพี่น้องประชาชน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า นักธุรกิจให้การต้อนรับ

โดยอำเภอวังเจ้า ได้จัดทำตลาดประชารัฐโดยใช้ชื่อว่าตลาดวังเจ้า Green Market กรีนมาร์เก็ต หรือที่เรียกกันติดปากว่าตลาดวังเจ้า 9 บาท เพราะ 9 บาทเป็นกลยุทธ์หลักสำคัญ สำหรับนำมาจำหน่ายอาหารเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสดูสินค้าชุมชนอื่นๆ ที่มีวางจำหน่ายอยู่ตลอดตลาดแห่งนี้สร้างด้วยแรงกายแรงใจของประชาชนชาววังเจ้า ดำเนินกิจการโดยไม่แสวงหากำไรจัดการในระบบคณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ ที่จะผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นศูนย์ฝากขายสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่บนค่านิยมองค์กรที่ว่าสังคมยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชน ท้องถิ่นและหมู่บ้าน

ตลาดแห่งนี้ จัด งาน ขึ้น ในโอกาสที่เป็นวันสถาปนาอำเภอ อำเภอจึงทำการเปิดตลาดโดยใช้ Kick Off ของหมู่บ้าน OTOP นววิถึ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้ามาเป็นกิจกรรมร่วมในงานวันนี้หากตลาดแห่งนี้ประสบความสำเร็จอำเภอวังเจ้า คาดว่าจะสร้างรายได้ในพื้นที่จากที่รถที่วิ่งผ่านหน้าอำเภอวันละประมาณ 30,000 คันได้ วันละไม่ต่ำกว่า ปีละ 15,000 ,000 บาท ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานราก เกิดความมั่นคง ตรงตามนโยบายรัฐบาล ตลาดแห่งนี้ ทางอำเภอวังเจ้ากำลังทำเรื่องเป็น ยร้านค้าประชารัฐและตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจะมีอาคารอเนกประสงค์เพื่อรับกิจกรรมระดับ 200 คนและลานคอนกรีตรอบตัวอาคาร โดยตลาดจะเปิดทำการเต็มตัว ในห้วงปลายเดือนธันวาคม 2561

โดยมีกิจกรรม การแสดงของ กลุ่มแม่บ้าน ขบวนกลองยาว ขบวนวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้านค้าสินค้า OTOP โอทอป สินค้าการเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า

//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน