สถานที่ท่องเที่ยว

พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การเดินแฟชั่นหัตถกรรมชาติพันธ์” สุดอลังการ Unseen Lanna 2018

พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การเดินแฟชั่นหัตถกรรมชาติพันธ์” สุดอลังการ Unseen Lanna 2018

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “การเดินแฟชั่นหัตถกรรมชาติพันธ์” สุดอลังการ (วันที่สอง) ของการจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่