ตาก สถานีตำรวจภูธรพบพระ ทำประชาคม (MOU)​ บูรณาการ​ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง​ ทหาร สถานศึกษา ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด นำร่อง 10 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระ


ตาก
สถานีตำรวจภูธรพบพระ ทำประชาคม (MOU)​ บูรณาการ​ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง​ ทหาร สถานศึกษา ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด นำร่อง 10 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระ

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น
พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา
ผกก.สภ.พบพระ
มอบหมายให้ร.ต.ท. สุรินทราดิษฐ์ ทิพย์เจริญ
รองผกก.ป.สภพบพระ
เป็นประธานการทำ MOU ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของตํารวจภูธรจังหวัดตาก
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งรัดในห้วง 3 เดือน ช่วงพฤศจิกายน 2561 ถึงมกราคม 2562 โดย.ทำประชาคม (MOU)​ บูรณาการ​ ร่วมกับ ผู้นำ ชุมชน ฝ่ายปกครอง​ ทหาร สถานศึกษา เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด นำร่อง 10 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระ ได้แก่ บ้านป่าคาเก่า บ้านป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ ,บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 บ้านเก้ารวมไทย บ้านเสริมสุข บ้านรวมไทยสามัคคี ตำบลรวมไทยพัฒนา , บ้านร่มเกล้าสหมิตร , บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรีราษฎร์ , บ้านมอเกอยาง บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลพบพระ

 

การทำ ประชาคม MOU เเก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อยุติปัญหา
เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาและบำบัดรักษายาเสพติดยาเสพติดที่ 2562
โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณชัดเจนให้ชัดเจนสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยมีกรรมการหมู่บ้าน 1 คน กรรมการหมู่บ้าน 5 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตบริการองหมู่บ้าน
นายสมศักดิ์ พรมมา
ปลัดอำเภอ
ร.อ.อัฐธาวุธ เมืองแมะ นายทหารฝ่ายยุทธการ บก.ควบคุม ฉก.ร.14,
ร.อ.คงศักดิ์ วิเลปะนะ ผบ.ร้อย.ร.1433
ตัวแทนฝ่ายทหาร ตัวแทน สถานีตำรวจภูธรพบพระ เข้าร่วมทำประชาคม MOU ดังกล่าว
ณ. ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพบพระ อ.พบพระ จังหวัดตาก