ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อุบัติเหตุ

วันชัยผอ.ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวชีหัวโนน อำเภอธวัชบุรี/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

วันชัยผอ.ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวชีหัวโนน อำเภอธวัชบุรี

/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

วันที่ (12 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ แหล่งท่องเที่ยวชีหัวโนน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ จุดตรวจแยกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด

และเวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเเก่ผู้กระทำผิด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้เเก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-