Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก // กิจกรรมจิตอาสาตาม โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อ 170900 มิ.ย.61 ฉก.ร.14/ร้อย.รส.ที่ 2 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย.ร.1413 (ฐานปฏิบัติการบ้านตะเปอพู) จัดกำลังพล 7 นาย ( น.1, ส.2, พลฯ4 ) ร่วมกับ จนท.อ.อุ้มผาง ,ผู้นำท้องที่, และประชาชนจิตอาสาบ้านวะเบยทะ จัดกิจกรรมจิตอาสาตาม โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการตัดหญ้า, ตัดแต่งกิ่งไม้ และก่ออิฐบล็อกต่อเติม ศาลาสำนักสงฆ์ บ้านวะเบยทะ หมู่5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จว.ตาก พิกัด MT 872871 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย