Uncategorized

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ..19 กรกฎาคม 2561 “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER)”

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ..19 กรกฎาคม 2561
“ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER)”
พร้อมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานระดับปริญญาตรีมากกว่า 1,000 อัตรา

จัดหางานเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER)” รองรับบัณฑิตที่ว่างงาน พร้อมจัดนัดพบแรงงาน (JOB FAIR) ด้วยตำแหน่งงานว่างรองรับถึง 570 ตำแหน่ง 1,310 อัตรา
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิด“ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่ประสบปัญหาการว่างงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ให้แก่ผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่าน Link : https://goo.gl/mKpVDd แล้ว จำนวน 1,008 คน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยจะดำเนินการรวบรวมตำแหน่งงานว่างรวมทั้งข้อมูลของผู้ที่ว่างงาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อทำการจับคู่ จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ ของผู้สมัคร ก่อนส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้ารับการบรรจุงานต่อไป ส่วนผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ และต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือ ประกอบอาชีพอิสระในอนาคต สำนักงานจัดหางานฯ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้อีกด้วย และในวันนี้ยังได้จัดให้มีนายจ้าง/สถานประกอบการพบกับผู้สมัครงานโดยตรง มีบริษัทร่วมรับสมัครงานโดยตรง 10 บริษัท 59 ตำแหน่ง 87 อัตรา ส่วนบริษัทที่ไม่ได้มาร่วมรับสมัคร ทางสำนักงานฯ จะทำการคัดกรองและสัมภาษณ์เบื้องต้น ก่อนส่งรายชื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการพิจารณาต่อไป ในส่วนขั้นตอนการสมัครงาน เริ่มจากผู้สมัครงานค้นหาตำแหน่งงานว่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ QR Code การรูดบัตร Smart Card ลงทะเบียนผ่านระบบ Smart Job Center การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การทดสอบ EQ เพื่อการสมัครงาน การให้คำแนะนำแบบกลุ่ม การคัดกรอง สัมภาษณ์งาน Recruitment เบื้องต้น และเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบัณฑิตที่กำลังว่างงานหรือหางานทำอยู่ เข้ารับบริการจัดหางาน ณ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) ได้ทุกวันเวลาราชการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ