Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ สนธิกำลังปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ สนธิกำลังปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม

เมื่อค่ำวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย นำโดย นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนัน ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมนำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมพิธีปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะกวาดล้างอาชญากรรม ตามนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และนำกำลังพลลงพื้นที่ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยสะเก็ด ที่ 9 บูรณาการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด นำโดย พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิการ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง นำโดย นายสมพงค์ เจริญศิริ กำนันตำบลป่าป้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิง อีกทั้งยังได้สั่งการให้มีการออกตรวจตรา ลาดตระเวน ภายในหมู่บ้านชุมชน

ทั้งนี้ นายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยสะเก็ด ที่ 9 ได้ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหารในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง