Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่

วันนี้ ( 19 ก.ค.61 ) ที่ บริเวณน้ำตกเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกต้นไม่ใหญ่ ทั่วประเทศรวม 63 ต้นเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญของแผ่นดิน ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี กำหนดต้นพระเจ้าห้าพระองค์ บริเวณลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว เป็น 1 ใน 2 ต้นไม้ใหญ่“รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งต้น พระเจ้าห้าพระองค์ ที่ ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกเขาสอยดาว ใหญ่สุด มีอายุหลายร้อยปี วัดขนาดได้ประมาณ 8 คนโอบ เรือนยอดหรือยอดไม้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 45 เมตร เป็นต้นไม้มงคลที่ชาวบ้านเชื่อถือ สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ปูมหลังที่มีทั้งตำนาน เรื่องเล่า และความเชื่อที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านานที่สำคัญ “ต้นไม้” ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต และธรรมชาติ ซึ่งในการจัดทำโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีต้นไม้ทรงคุณค่า ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน สามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกต้นไม้ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ในจังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง คือ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ น้ำตกเขาสอยดาว และ ต้นสมพง หรือ ต้นสะพุง วัดเขาบรรจบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชนนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้และร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับต้นไม้ การสาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม และการสาธิตการดูแลต้นไม้ตามหลัก รุกขกร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก