ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์ และผ้าลายชบาปัตตานี เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรม

22 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ รวมถึงช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 167 ชุด เพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนา ต่อยอด ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น

โดยเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยให้ดำรงอยู่ยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่ง เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับ

สมนึก บุญศรี  รายงาน