Reporter&Thai Army ภัยพิบัติ

กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดลำพูน

กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
– เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเวลา ๑๔๓๐ ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ทาพื้นที่ ตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน ได้เอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน ๑ ราย โดยหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เป็นที่เรียบร้อย สำหรับในปัจจุบัน ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ทา
อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เตรียมการรับมือน้ำท่วม
เป็นที่เรียบร้อย

– เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเวลา ๐๓๐๐ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ได้ล้นเอ่อ
และไหลตามคลองส่งน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร จำนวน ๒ ราย พื้นที่ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ เข้าให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย
– ต่อมาในเวลา ๐๔๓๐ ปริมาณน้ำในลำน้ำกวง ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประมาณ ๕ หลังคาเรือน ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ
ใช้รถขุดตัก เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำลดลง เป็นที่เรียบร้อย
– และในเวลา ๐๖๓๐ ปริมาณน้ำในลำน้ำกวง ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ หลังคาเรือน ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– ปัจจุบันหน่วยได้จัดกำลังพล ประจำจุดพื้นที่เสี่ยง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะรายงานให้ทราบต่อไป