ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะครอบครัวของทหารใหม่ที่จะมาเป็นน้องเล็กของกองทัพบก ผลัดที่ 2/62 มอบสิ่งของและจัดชุดแพทย์ลงตรวจสุขภาพติดตามชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะครอบครัวของทหารใหม่ที่จะมาเป็นน้องเล็กของกองทัพบก ผลัดที่ 2/62 มอบสิ่งของและจัดชุดแพทย์ลงตรวจสุขภาพติดตามชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ นายณัฐพล เพชรชัยวงศ์ ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่กำลังจะรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ในสังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 35 โดยนายณัฐพล เพชรชัยวงศ์ ซึ่งมีฐานะยากจนอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35/224 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพบ้านพักอาศัยเป็นที่เช่าธรณีสงฆ์ของวัดคลองโพธิ์ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้นำชุดแพทย์ทหารเคลื่อนที่ลงตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค- บริโภค, ข้าวสาร. อาหารแห้งให้กับครอบครัวของนายณัฐพลฯ ด้วย

จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมพบปะ นายนฤเดช มุ่ยจาด ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำลังที่จะเข้ารายงานตัวเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2/62 โดยนายนฤเดช มุ่ยจาด มีฐานะยากจนและบิดาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัว ตลอดจนได้ประสานกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 35 ในการออกเยี่ยมและติดตามอาการป่วยของบิดาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห้วงทำการฝึกทหารใหม่ ในการนี้ได้มอบข้าวสารเครื่องอุปโภค – บริโภค และได้จัดทหารชุดช่างสำรวจบ้านพักอาศัยเพื่อที่จะการซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี