ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ พระรุจิภาส ปัญญาวชิโร พร้อมคณะผู้ดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร้อยเอ็ด-พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ พระรุจิภาส ปัญญาวชิโร พร้อมคณะผู้ดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่(1 เมษายน 2562 )พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ พระรุจิภาส ปัญญาวชิโร พร้อมคณะผู้ดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำสามเณรไปบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด ปลูกต้นโพธิ์และต้นไม้หลากหลายชนิด เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นผู้นำในการปฏิบัติ ขออนุโมทนากับผู้มีส่วนสนับสนุนด้วยดี สาธุ๛

////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ