กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development


วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development

ซึ่งสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 โอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบปะกับนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน