ข่าวกระแสสังคม

บริษัทไทเกอร์ บิสสิเนส เซอร์วิสจำกัด นำสิ่งของพร้อมถวายเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่วัดพระบาทน้ำพุ

https://youtu.be/evM5H_P0_U8


https://youtu.be/evM5H_P0_U8
บริษัทไทเกอร์ บิสสิเนส เซอร์วิสจำกัด นำสิ่งของพร้อมถวายเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 4 สิงหาคมเวลา11.30 นาทีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทเกอร์ บิสสิเนส เซอร์วิสจำกัด  พร้อมด้วยพร้อมด้วยกัลยาณมิตร นำข้าวสาร 1000, กิโลกรัม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายหลวงพ่อ อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปอุปการะช่วยเหลือผู้ ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ พร้อมกับถวายเงินผ้าป่าสามัคคี จำนวน 54,400บาท

Comments are closed.