Reporter&Thai Army

พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทาน ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มามอบให้แก่ชาวบ้านจำนวน 220 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน สำหรับโครงการหลวงเลอตอ เป็นโครงการหลวงแห่งสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชีวิตของชาวเขาในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กับอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องการลักลอบปลูกฝิ่น โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ เบบี้ฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง และกาแฟ พร้อมหาตลาดให้ทำให้ในปัจจุบันชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น