ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด.. “มื้อโฮม บุญผะเหวด”… งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด..”มื้อโฮม บุญผะเหวด”… งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562*บุญผะเหวดของชาวร้อยเอ็ด จะนิยมทำติดต่อกันสามวัน วันแรก เป็นวันเตรียม วันที่สอง เป็นวันโฮม ส่วนวันที่สามจะเป็นวันแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน พระสงฆ์จะเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา ดังบทประพันธ์ของนักปราชญ์อิสานกล่าวไว้”เถิงเมื่อเดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ตกเดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มัทรี”**วันนี้เสาร์ที่ 9 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น. ณ ปะรำพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (บีงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีพิธีเปิดงาน “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อย ประจำเอ็ด”ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านรองประธานแนวลาวสร้างชาติ แขวงสหวันนะเขต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา องกรค์ภาคเอกชน คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 เป็นจำนวนมาก***มื้อโฮมคือวันที่สองของงาน เป็นวันเฉลิมฉลองพระเหวดสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงและอำเภอต่างๆจะมาร่วมพิธีมี การจัดขบวนแห่ตำนานพระเหวดโดยการแห่ผ้าผะเหวด(เล่าเรื่องพระเหวดสันดร)จาก กัณฑ์ที่ 1-13 เช่น กัณฑ์ที่.1ชื่อทศพรมี 19 คาถา เป็นขบวนเล่าเรื่องที่พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร 10 ประการ กัณฑ์ที่2.ชื่อหิมพานต์มี 134 คาถา เป็นขบวนที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชา ชนชาวเมืองสีพีโกรธแค้น จึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต กัณฑ์ที่3.ชื่อทานกัณฑ์ มี 209 คาถา เป็นขบวนที่พระเวสสันดรทรงแจกสัต-ต-ส-ดก-มหาทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนออกจากพระนคร (สัต-ต-ส-ดก-คือมหาทานที่บริจาคของชนิดละ 700 อย่าง )อันได้แก่ ช้าง700-ม้า700-โคนม700-นารี700-ทาสี700-ทาสา700-สรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ ๗๐๐…ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน