คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน เขต 9


วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน เขต 9 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ และนายตวง อันทะไชย ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้


– เวลา 14.00 นาฬิกา รับฟังความคืบหน้าและติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และพบปรประชาชน จำนวน 300 คน ณ บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
– เวลา 17.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ หมู่ที่ 5. ตำบลเมืองทอง ซึ่งได้รับรางวัลข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อ “หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน