Uncategorized

.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้และความสุขอย่างยั่งยืน

จ.ชัยภูมิ

.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้และความสุขอย่างยั่งยืน จ.ขัยภูมิ ณ บริเวณการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ..

 

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ