Uncategorized

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดนครสวรรค์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บ้านหนองตอ หมู่ 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

โดยมี นาธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาส ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และได้พาคณะเยี่ยมชมวิถีชีวิตคนทำตาล ชิมน้ำตาลสด และชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

และเยี่ยมชมสถานที่ที่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกัน โดยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมรับฟังการจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามแผนการดำเนินการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 ในภาคบ่ายที่ศาลากลางบ้านท่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสงกล่าวบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///