พล.ต. สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมคณะ และ พ.อ. พลากร แสนแก้วทอง ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนสามพี่น้อง


เมื่อ ๑๘๑๕๑๐ มิ.ย. ๖๑ พล.ต. สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมคณะ และ พ.อ. พลากร แสนแก้วทอง ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนสามพี่น้อง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๘ ม.๒ ต.นาขุนไกร ฯ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่/ความต้องการของนักเรียน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนสามพี่น้อง ปัจจุบัน พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดสนับสนุนให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย/ห้องน้ำ ในขั้นต้น ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ คน โดย ผวจ.ส.ท. ได้ลงพื้นที่ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัย รายละเอียดจะรายงานเป็นเอกสารให้ทราบต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย