Uncategorized

จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จังหวัดลพบุรี ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ฯ โดยมี ดร.วิชัย ไทยถาวร ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 2 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดกล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงร่วมกับจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคม ชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งคาว-หวาน พร้อมมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็น ให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ฯ และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน อีกด้วย