จ.ชัยนาท…[email protected] หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน….!!!


จ.ชัยนาท…[email protected] หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน….!!! เมื่อวันที่ (20 มิ.ย.61) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ณ วัดสกุณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสำโรง ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชัยนาท

นายชัยวัฒน์ ทองสันติสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ท่านมีพระหฤทัย แน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาล แก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดี การสาธารณสุข การสังคมสังเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นในปี 2561

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ร่วมบูรณาการกิจกรรมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดชัยนาท เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย โดยทีมบุคลากรอาสาสมัครหน่วยแพทย์ พอ.สว.จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลสรรคบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรีและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรคบุรี

…..ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897