จังหวัดชัยนาท…[email protected]ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6….!!!


จังหวัดชัยนาท…[email protected]ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6….!!! เมื่วันที่ (20 มิ.ย.61) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดสกุณาราม หรือวัดนก หมู่ 1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โดยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันดูแลปกป้องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ถวายผ้าป่าสามัคคีแก่วัดสกุณาราม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2 ทุน มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 20 ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ราย หลังจากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมทำความสะอาดวัด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังกล่าวให้กำลังใจ ในการพบปะประชาชน และกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง และร่วมประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในวโรกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด รวมถึงจะเร่งแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งปัญหาด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาส และปัญหาด้านน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

ทางด้านนายไพโรจน์ จึงคณากิจ นายอำเภอสรรคบุรี กล่าวถึงอาณาเขต ความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวอำเภอสรรคบุรีว่า มีทั้งหมด 8 ตำบล 92 หมู่บ้าน มีประชากรรวมประมาณ 65,000 คน พื้นที่ทั้งหมด 354 ตารางกิโลเมตร ส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งการทำนา ทำไร่ ปศุสัตว์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และเข้าใจการทำงานของหน่วยงานราชการ
ทั้งนี้ กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นการออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ และเอกชน ในพื้นที่แต่ละอำเภอ เช่น การให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การบริการแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท

….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897