ข่าวรัฐสภา

จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมการทหารช่าง จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน และพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ขบวนนักปั่นจักรยานได้แบ่งออกเป็น 2 ขบวน ขบวนที่ 1 เป็นขบวนแขกผู้มีเกียรติ ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร และขบวนที่ 2 เป็นขบวนนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะทางรวม 37 กิโลเมตรจากนั้น เวลา 14.39 นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าบ้านตะโกล่าง พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 ต้น เพื่อนำกล้าไม้ไปปลูก ณ แปลงปลูกที่จัดเตรียมไว้ให้
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรม ณ บ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จเป็นโครงการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวของประเทศ และปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะต้องร่วมอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน