Reporter&Thai Army

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 // พันเอกกิดากร จันทรา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำกำลังพล ร่วมกับ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 , พันเอกกิดากร จันทรา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำกำลังพล ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (ช.ร.), ส่วนราชการ, หน่วยงาน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน , มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 700 คน

(พื้นที่สำหรับปลูก จำนวน 5 ไร่ , มีพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก จำนวน 700 ต้น)