Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561

แม่ทัพภาคที่ 3
นำกำลังพลจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานใน “กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ บริเวณสนามกอล์ฟ ดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” นั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก ได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดและพุทธศาสนาสถานใกล้บ้าน รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปี 2561 นี้ ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยเฉพาะ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และไม้มงคล ไม้มีค่า หรือต้นไม้ประจำจังหวัด เพื่อเป็นสิริมงคล และให้มีความร่มรื่น ความสวยงาม ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต รวมถึงเพื่อให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ทุกนาย ได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่มรื่น ความสวยงาม เพิ่มออกซิเจนในอากาศลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับต้นไม้ที่จะปลูกในกิจกรรมวันนี้ มีทั้งไม้มงคล และไม้มีค่า จำนวน 7 ชนิด ได้แก่

1. ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วย ดอกรวงผึ้ง มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี

2. ต้นมะริด เป็นไม้เนื้อแข็ง ลวดลายงดงาม ดอกหอม ผลทานได้ ไม้ในฝันที่หายากมากที่สุดของช่างทำเครื่องดนตรีไทย ไม้มะริดจัดเป็นไม้ชั้นเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้หาเพื่อที่จะทรงนำไปสร้างรางระนาด ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่เรือนไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ต้นชมพูพิมพ์ใจ เป็นพรรณไม้ที่หาดูได้ยากของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอกสีชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อลักษณะเป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นระนาบ สามารถนำมาประดับเพื่อความสวยงามได้

4. ต้นแดงพันธุ์ทิพย์ เป็นพืชที่ออกดอกปีละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น และเวลาออกดอก จะมีความสวยงามมาก เพราะจะออกดอกจนเต็มต้น มองเห็นเป็นสีแดงตัดกับใบสีเขียว ดูโดดเด่นมาก

5. ต้นจันทน์กะพ้อ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5 – 15 เมตร ดอกสีเหลืองนวลขนาดเล็กและมีกลิ่นหอมแรงมาก มีสรรพคุณมากมาย เช่น เป็นยาหอมแก้ลม, บำรุงหัวใจ, แก้วิงเวียน, ช่วยขับลม และช่วยแก้เสมหะ และสมัยก่อนคนโบราณจะใช้ดอกกลั่นทำน้ำมันใส่ผม และใช้ทำน้ำหอม

6. ต้นเหลืองเชียงราย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3 – 6 เมตร ผลัดใบ เป็นไม้ประดับที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ นิยมปลูกมากทางภาคเหนือของไทย

7. ต้นจำปีสิรินธร เป็นพรรณไม้จำปี ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกที่ป่าพลุชุมชน ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ลักษณะลำต้นสูงประมาณ 20 – 30 เมตร ใบใหญ่กว่าจำปีทั่วไป มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ดอกสีขาวนวล มีกลีบดอก 12 – 15 กลีบ เมื่อดอกโรยแล้ว จะมีเมล็ดเป็นช่ออยู่รวมเป็นกลุ่ม ออกดอกบาน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “จำปี สิรินธร” และเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
——————————