วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดออกตรวจเยี่ยม6อำเภอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดออกตรวจเยี่ยม6อำเภอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–วันนี้(28 ธ.ค. 2561) นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ ผู้แทนแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1) 09.00 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน
2) 09.45 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจข้างสถานีบริการน้ำมันบางจาก อำเภอปทุมรัตต์


3) 10.10 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวขาว อำเภอปทุมรัตต์
4) 11.00 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการทางเข้าโรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย

5) 11.15 น. ออกตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจตู้ยามชำนาญหมอ อำเภอเกษตรวิสัย
6) 12.00 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจตู้ยามพิทักษ์ประชา อำเภอเมืองสรวง

–///—/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–