ข่าวรัฐสภา

จังหวัดตาก // สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูล

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ นายสมพล พันธุ์มณี และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและศึกษาสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอท่าสองยาง และร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในภาพรวมการบริหารของศูนย์ฯ

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน