Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จว.น.ว

– เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จว.น.ว. พร้อมมอบข้าวสาร ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงงาน ลูกชิ้นกำไร จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อไว้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในครอบครัวให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน ๑ ครอบครัว ได้แก่
๑.นางแปลงโรจน์ แสงแก้ว ๖๔ ม.๓ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย