Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมด้วยกำลังพล และกำลังพลจาก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. (10 นาย) ร่วมกับ ราษฏร บ.ทาร้องเรือ ร่วมกันทำการซ่อมแซม

เมื่อ 2 มิ.ย.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมด้วยกำลังพล และกำลังพลจาก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. (10 นาย) ร่วมกับ ราษฏร บ.ทาร้องเรือ ร่วมกันทำการซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม, กุฏิเจ้าอาวาส และกุฏิพระลูกวัด สำนักสงฆ์จามเทวีนิมิตร ม.6 บ.ทาร้องเรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. เนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านในห้วงที่ผ่านมา ผลการปฎิบัติฯ ความก้าวหน้าแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90