Reporter&Thai Army

รร.ทองหลางวิทยาคม นำ รด.จิตอาสา จำนวน 6 นาย ร่วมสนับสนุน กิจกรรมหน่วยงานภาครัฐ ชุดวิทยากรขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่4
ศฝ.นศท.มทบ.31
เมื่อ 6 มิ.ย.61 รร.ทองหลางวิทยาคม นำ รด.จิตอาสา จำนวน 6 นาย ร่วมสนับสนุน กิจกรรมหน่วยงานภาครัฐ ชุดวิทยากรขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 ณ ม.1บ้านน้ำพุ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ดำเนินการรับลงทะเบียนชาวบ้าน ช่วยจดบันทึกข้อมูล และกรอกแบบสอบถาม งานบริการ ภาพลักษณ์ของกองทัพบกในทัศนคติของประชาชน ซึ่งมี ปชช.มาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย