Reporter&Thai Army

หมู่.รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.ศรีสัชนาลัย) พร้อมด้วย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายอนุสรณ์ มณีเลิศ ปลัด อ.ศรีสัชนาลัย และหน.ส่วนราชการ ร่วมกันมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

เมื่อ ๐๖๐๘๓๐ มิ.ย. ๖๑ หมู่.รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.ศรีสัชนาลัย) พร้อมด้วย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายอนุสรณ์ มณีเลิศ ปลัด อ.ศรีสัชนาลัย และหน.ส่วนราชการ ร่วมกันมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ให้กับนายดาวรุ่ง บังควร ผญบ.ม.๑๐ บ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สาน ซึ่งเป็นพื้นที่สูง และขาดแคลนถังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย