Reporter&Thai Army

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ (ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ ,กรม ทพ.๓๒ และ นพค.๓๑)เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑,๐๘๓๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ (ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ ,กรม ทพ.๓๒ และ นพค.๓๑)เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ในการนี้ช่วยรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย จากเกษตรกรพื้นที่ บ.ป่ากลาง อ.ปัว จว.น.น. จำนวน ๕,๐๐๐ กก.