หมู่ รส.อ.แม่ฟ้าหลวง ร่วมหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ร่วมกันปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน


เมื่อ 6 มิ.ย.61, 0900 หมู่ รส.อ.แม่ฟ้าหลวง ร่วมหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ร่วมกันปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน จำนวนพื้นที่ 450 โร่ ต้นไม้ 2800 ต้น โดยมี นายอานนท์ ขันคำ ปลัดอาวุโส ผู้แทน นอภ.แม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน