Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 ร.14พัน.3 นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และกอ.รมน.จว.ก.พ.,ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรม(Big cleaning day)ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จรรโลงพุทธศาสนา พัฒนาวัด อย่างยั่งยืน

เมื่อ 060800 มิ.ย.61
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 ร.14พัน.3 นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และกอ.รมน.จว.ก.พ.,ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรม(Big cleaning day)ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จรรโลงพุทธศาสนา พัฒนาวัด อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 16,661 ตัว และพัฒนาทำความสะอาด ณ.บริเวณ วัดพระธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย