ข่าวรัฐสภา

จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งบริษัท โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระบวนการออกแบบและผลิตรถเกราะของบริษัทด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน