ข่าวรัฐสภา

กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายทาชิ ดอร์จี (H.E. Mr.Tashi Dorji) ประธานสภาแห่งชาติภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2561

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน