นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปรับภูมิทัศน์


นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปรับภูมิทัศน์ สะพานป่าแดด และพัฒนาถนนมหิดล โดยมี พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวรั้วกองบิน 41 และบริเวณถนนมหิดล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561