สโมสรลูกเสือธรรมาภิบาลร่วมกับสมาคมภาคีเครือค่ายธรรมาภิบาลจัดอบรมลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้สูงรุ่นที่ ๘๔๕/๒๕๖๑


สโมสรลูกเสือธรรมาภิบาลร่วมกับสมาคมภาคีเครือค่ายธรรมาภิบาลจัดอบรมลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้สูงรุ่นที่ ๘๔๕/๒๕๖๑

โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย นายกสโมสรลูกเสือธรรมาภิบาลและพลเอก.ดร.กิติศักดิ์ รัฐประเสริฐ รองเลขาธิการสมาคมธรรมาภิบาลร่วมเปิดการอบรมโดยมีผู้ร่วมเข้าการอบรม ๓๐ ท่าน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน