Uncategorized

สตูล อบต.กำแพงจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2018 ครั้งที่ 14

สตูล อบต.กำแพงจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2018 ครั้งที่ 14
วันนี้17ก.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิด นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2018 ครั้งที่ 14 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2018 ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี

ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล